Välkommen till Yoga Västerås hemsida!

Genom att utveckla vanor av vänlighet till de glada, medkänsla för de lidande, lycka för de ärbara samt jämnmod mot de ofullkomliga, blir sinnet klarare och renare

Fritt översatt från Patanjali Yoga Sutra I.33

Buddah